Din partner for datavarehus og Business Intelligence-ekspertise.
Your partner for data warehousing and Business Intelligence expertise.

Vår ambisjon er å bli det beste, og dyktigste konsulentselskapet for implementasjon av datavarehus- og Business Intelligence-løsninger.
Our ambition is to become the best, and most skilled, consultancy company for the implementation of data warehouse and Business Intelligence solutions.
Technopolis bygget

Hvem er vi?
Who are we?

Datics er et Oslo-basert selskap som er spesialisert på business intelligence- og datavarehusløsninger.

Datics er spesialisert og sertifisert i Oracle Business Intelligence, Oracle Data Integration og Oracle Database, vi har implementert mange løsninger med Oracle teknikk, både On-premise og i Cloud.

Vi har også fokus på BI og Analytics i andre plattformer som Azure, Data Lakes, DataBricks, etc.

Datics is an Oslo-based company that specializes in business intelligence and data warehouse solutions.

Datics is specialized and certified in Oracle Business Intelligence, Oracle Data Integration and Oracle Database, we have implemented many solutions with Oracle technology, both on-premise and in the Cloud.

We also focus on BI and Analytics in other platforms such as Azure, Data Lakes, DataBricks, etc.

Les mer
Read more

Våre tjenester
Our Services

BI & Analytics
Forstå og lær om egen forretning gjennom analyser, trendanalyser, innsikt og dashboards. Enkelt og intuitivt grensesnitt gir bedre oversikt over egne data.
Understand and learn about your own business through analyses, trend analyses, insights and dashboards. Simple and intuitive interface provides a better overview of your own data.
Rådgivning
Counseling
Vi hjelper organisasjonen til å dra nytte av informasjon i BI-løsningen og øke innsikten.
We help the organization to benefit from information in the BI solution and increase insight.
Databaser
Databases
Vi bygger og vedlikeholder databaser for optimal funksjonalitet og ytelse i dine løsninger.
We build and maintain databases for optimal functionality and performance in your solutions.
Cloud
Utforsk våre skreddersydde skybaserte løsninger for datavarehus og BI. Vi optimaliserer dataanalyse og beslutningsprosesser i skyen, og legger grunnlaget for bærekraftig vekst.
Explore our customized cloud-based solutions for data warehouses and BI. We optimize data analysis and decision processes in the cloud, and lay the foundations for sustainable growth.
ETL
Vi designer, og utvikler optimal ETL (Extract-Transform-Load) for last av data inn i ditt datavarehus, uavhengig av kildetype.
We design and develop optimal ETL (Extract-Transform-Load) for loading data into your data warehouse, regardless of source type.
Interessert i å vite mer i dybden?
Interested in knowing more in depth?
Les mer
Read more

Analytisk overblikk: sneak-peek på våre analyser og resultater
Analytical Overview: Sneak Peek at Our Analyzes and Results

Se demo
See demo

Noen av kundene vi har jobbet med
Some of our clients we have worked with

Skateetaten logo
Statens Vegvesen logo
Buskerud Fylkeskommune
logo
Østfold Fylkeskommune logo
Norsk Sykepleieforbund logo
Akerhus Fylkeskommune logo
NRK logo
Glava logo
Stora Enso Logo
Frid iks logo
Skateetaten logo
Statens Vegvesen logo
Buskerud Fylkeskommune logo
logo
Østfold Fylkeskommune logo
Image
Akerhus Fylkeskommune logo
NRK logo
Glava logo
Stora Enso Logo
Frid iks logo
Interessert i en karriere hos oss? Send oss en søknad
Interested in a working with us? Send us an application